5ปี”มหาดไทย”แก้ปัญหาร้องเรียนแล้วกว่า3ล้านเรื่อง

เผย 5 ปี “มหาดไทย”แก้ปัญหาร้องเรียนแล้วกว่า 3 ล้านเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการอีกครึ่งแสน พร้อมเปิด3อันดับฮ็อต! ปมปัญหาส่งข้อมูล6หน่วยงานบริการร่วมศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2557 – วันที่ 22 มี.ค.2561 ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 3,259,287 เรื่อง

ทั้งการมารับบริการที่จุดให้บริการศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการร่วม สายด่วน 1567 และการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3,204,000 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.31 และมีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภารกิจของหลายหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 54,998 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.69 นายนิสิต กล่าวอีกว่า สำหรับสถิติของเรื่องที่ร้องเรียนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 1. เรื่องขอความช่วยเหลือ 2.เรื่องขอคำปรึกษา และ 3.เรื่องปัญหาความเดือดร้อน ปัจจุบันศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีกลไกในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมกรมในสังกัด มท. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และศูนย์บริการร่วม ในส่วนของปัญหาที่ดิน ทางกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหาที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้โดยตรง โดยประชาชนสามารถโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-141-5555 หรือ 02-141-5678

นายนิสิต กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเครือข่ายอีก 6 หน่วยงาน ที่เป็นกลไกในการบูรณาการของศูนย์ดำรงธรรม ได้แก่ 1.ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล สายด่วน 1111 2. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โทร.02-141-5100 3. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพม. สายด่วน 1300 4.ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร.02-205-1184 5. สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166 และ 6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เร่งพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับให้ตอบสนองความต้องของประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews