โชว์สื่อตปท.ลงพื้นที่ดูระบบงานตีทะเบียนแรงงานต่างด้าว

แรงงานพาสื่อต่างประเทศลงพื้นที่ศูนย์ OSS สมุทรสาคร ให้เห็นการทำงาน-แก้ปัญหาต่างด้าวในไทย เมื่อวันที่ 20 มี.ค.โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว. แรงงาน มอบหมายให้ น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า  40 ประเทศ ในหัวข้อ “สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย”

ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยน.ส. อนุสรี  กล่าวว่า  รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน มีนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้พล.ต.อ.อดุลย์ ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อให้แรงงานสามารถอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของไทยจำเป็นต้องอาศัยแรงงานต่างด้าว ดังนั้นเมื่อมีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาไม่ว่าจะช่องทางใด หรือผ่านกระบวนการเช่นไร จะต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิ  ตกเป็นแรงงานบังคับ หรือตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์ ส่วนแรงงานไทยก็เร่งพัฒนาทักษะฝีมือมากขึ้น 

“สิ่งที่เราพยายามทำ ไม่ใช่ต้องการสร้างความยุ่งยากให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว แต่ต้องการให้นายจ้างเกิดความสะบายใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย  และตัวแรงงานต่างด้าวเองก็จะสามารถทำงานได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยตามที่กฎหมายกำหนด  ทั้งยังจะได้รับสิทธิการคุ้มครองด้านสวัสดิการต่างๆ ยังรวมถึงการได้รับค่าแรงขั้นต่ำในอัตราที่เท่ากับคนไทยอีกด้วย ดังนั้นมองว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามทำ นายจ้างลูกจ้าง และภาครัฐจะได้ประโยชน์ร่วมกันทุก” น.ส. อนุสรี กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews