“บิ๊กตู่”ลั่นพร้อมรับฟังความเห็นประชาชนที่เดือดร้อน

นายกฯ ประชุมกรอ. ก่อนถกครม.สัญจรเมืองเพชรฯ ย้ำต้องทำทุกภาคเจริญเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเอง พร้อมรับฟังความเห็นประชาชนที่เดือดร้อน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2  

ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ  โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะมีการหารือเรื่องของการพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การท่องเที่ยว การค้าส่ง-ค้าปลีก  การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขนส่งจากอ่าวไทยไปทะเลอันดามัน โดยจะต้องทำให้การเจริญเติบโตเกิดขึ้นทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนภาคและประเทศ โดยจะต้องคำนึงถึง ทั้ง 6 ภาค ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ตามการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการบริหารที่ต่อเนื่องในการใช้จ่ายงบประมาณ และ แบ่งการแก้ปัญหาต่างๆตามความเร่งด่วน 

พล.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ต้องทำให้ทุกภาคมีความเจริญเติบโตภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่  รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้แทนการค้า ผู้ประกอบการ ภาคการเกษตร และภาคประชาชนทุกอาชีพทุกรายได้ ที่มีความเดือดร้อนคล้ายกัน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าเกษตรลดลง และภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง  รวมไปถึงการระมัดระวังสภาพความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และการก่อการร้าย ซึ่งล้วนแต่เป็นความท้าทายที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่มีปัญหาในเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ขอให้ติดตามกันด้วย  เพราะเราไม่อยากให้ใครมีปัญหาทั้งสิ้น ทุกประเทศล้วนแต่อยู่ในอาเซียนด้วยกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่เมื่อวานนี้(5 มี.ค.) ที่ลงไป ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ลงไปดูในพื้นที่จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews